menú infantil
(de 1 a 9 anys)

 

Bacon amb patates fregides  4,50€
Bacon con patatas fritas

Llom amb patates fregides  4,50€
Lomo con patatas fritas

Truita a la francesa amb patates fregides  4,50€
Tortilla a la francesa con patatas fritas

Frankfurt amb patates fregides  4,50€
Frankfurt con patatas fritas

Hamburguesa amb patates fregides  4,50€
Hamburguesa con patatas fritas

2 mini hambugueses amb formatge i patates fregides  4,50€
2 mini hamburguesas con queso y patatas fritas

Bikini de «pa Bimbo» i patates fregides  3,50€
Bikini de «pan Bimbo» y patatas fritas