menú infantil
(de 1 a 9 anys)

 

Bacon amb patates fregides  5€
Bacon con patatas fritas

Llom amb patates fregides  5€
Lomo con patatas fritas

Truita a la francesa amb patates fregides  5€
Tortilla a la francesa con patatas fritas

Frankfurt amb patates fregides  5€
Frankfurt con patatas fritas

Hamburguesa amb patates fregides  5€
Hamburguesa con patatas fritas

Bikini de «pa Bimbo» i patates fregides  4€

Bikini de «pan Bimbo» y patatas fritas